Apie mus

Su mumis galite susisiekti čia: www.AUDIOKLIP.LT

Tai yra mūsų pirmasis tinklapis nuo kurio pradėjome įgarsinimo paslaugų teikimo kelia, 2011 metais :)

Išjungti gaila, todėl tegul tai būna atminimas ateities kartoms – kad verslo pradžia ne visada būna lengva, paprasta ir labai daili  :)

ESAME PASIEKIAMI čia: www.AUDIOKLIP.LT

ARBA čia: https://www.AUDIOKLIPAS.LT

ARBA ANGLŲ KALBA : https://www.balticvoice.eu

Ieškote įgarsinimo paslaugų? tuomet susisiekite su mumis  ! ;-)

 

 

 

 

 

Mūsų spe­ci­alizacija yra audio klipų gamyba. Kas tai yra? Jūs tai puikiai žinote!

Audio reklama, kaip maisto papildas Radijo sto­tyse, tele­vi­zi­jose , pre­ky­bos centruose ir kitoje aplinkoje, kuri greičiau  ir efektyviau už kitas reklamas pasiekia žmogų.

Mes  kuriame, įgar­si­name,  mon­tuo­jame,  bei patei­kiame jums švie­žu­tėlį produktą.

Mūsų komanda pasi­ry­žusi padėti spren­džiant jums iški­lu­sius gal­vo­sū­kius. Kaip geriau paga­minti reklamą, kad būtų dides­nis susi­do­mė­ji­mas besi­klau­san­čių žmo­nių. Įgar­sin­sime, sumon­tuo­sime, pasiū­lysime patrauk­liau­sią kainą rin­koje!  

Tik pas mus kainos prasidėda nuo 36/EUR

Išrašome sąskaitas/faktūras

Užsakymai priimami šiais kontaktais:

Skype: audio_reklama

El.paštas romas.tamosevicius@gmail.com

[smls id=“698″]